Lappspurv

02.06.2007—25.04.2019
Lappspurv hann Ålmflåin, Oppdal-0983
Lappspurv Ålmflåin, Oppdal-0870
Lappspurv hann Ålmflåin, Oppdal-1024
Lappspurv Halten, Frøya-9702
Lappspurv hann Ålmflåin, Oppdal-1063
Lappspurv Store Orkelsjø 242
Lappspurv hann Ålmflåin, Oppdal-0972
Lappspurv hann Ålmflåin, Oppdal-1026
Lappspurv hann Løksmyra, Melhus - 4408